Wijnand heeft zijn functie als voorzitter neergelegd!

Wijnand Stuart heeft zijn functie als voorzitter en bestuurslid van de SWJ neergelegd. Hij is meer dan full time aan het werk en heeft het door corona helaas drukker dan ooit. Omdat de SWJ een steeds grotere rol krijgt in de buurt zijn die twee nu niet met elkaar te combineren op de manier zoals Wijnand dat graag zou zien.

Zoals hij zelf zegt: “Met pijn in mijn hart ben ik genoodzaakt deze beslissing te nemen. Anders doe ik mezelf, de stichting en de wijk tekort.”

Johan Miedema neemt zijn rol als waarnemend voorzitter over en kijkt samen met de andere bestuursleden naar een nieuwe taakverdeling.

Alhoewel we het enorm betreuren dat Wijnand deze keuze moest maken, begrijpen we zijn beweegredenen wel.

Wijnand, bij deze willen wij jou bedanken voor de grote inzet, betrokkenheid en steun die je de bewoners van Jagershoef hebt gegeven. Door jou is de wijk een stukje mooier geworden en daar kunnen we nog jarenlang op verder bouwen!

 

Het bestuur Stichting Wijkbelang Jagershoef (SWJ)