Wijkagent van Jagershoef

Jagershoef heeft een nieuwe wijkagent: Marc van Wijnen

Vanaf 15 september 2020 heeft de wijkagent Maritio Maliepaard ons verlaten. Hij gaat aan de slag als trainee operationeel expert wijk op het basisteam Den Bosch. Wijkagent Marc neemt aankomend jaar de wijk van Maritio over. Het is onduidelijk wat het traject daarna wordt. 

Zodra er meer informatie beschikbaar komt, laten we het u weten.

Maritio stelde zich bij zijn start zo voor:

“Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de politieorganisatie. Ik probeer zoveel mogelijk herkenbaar en aanspreekbaar te zijn in de wijk. Mijn doel is om krachten te bundelen en samen met burgers en ketenpartners te streven naar een veilige en leefbare wijk.

De bewoners van mijn wijk kunnen met structurele problemen of wijk gerelateerde vragen bij mij terecht. Veiligheid is iets waar wij met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.”

Tips

Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen; telefonisch, per mail, brief, of mondeling in het politiebureau.

Een andere optie is M. (Meld Misdaad Anoniem). Als het maar gebeurt! Dan kan de politie de daders aanpakken en wordt het gebied voor iedereen weer veiliger.

Maritio Maliepaard, wijkagent Jagershoef Eindhoven

Maritio, bedankt voor je inzet, hulp en betrokkenheid de afgelopen jaren! 

Bereikbaarheid

Onze wijkagent is te bereiken via het telefoonnummer:

0900-8844 (Geen spoed, wel politie)

Ook u kunt gebruikmaken van het contactformulier op politie.nl.

Bel bij spoedgevallen altijd 112!

Anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem (“M.”):

Telefoon: 0900-8070
Website: www.meldmisdaadanoniem.nl