Van de Redactie KBO

Van de Redactie:

Nieuwe leden zijn van harte welkom en ook eventuele sponsors!

Heeft u een leuke dag beleefd bij KBO Jagershoef en wilt u het delen met onze leden;
zet uw belevenissen op papier, eventueel met foto, lever het in bij de redactie, tijdens de activiteiten of mail naar:
j.smeijers5@upcmail.nl
Wij zorgen dan voor plaatsing in ’t Jagertje. 

Staan uw gegevens niet juist bij ons geregistreerd, bent u verhuisd of hebt u een nieuw telefoonnummer, meld dit aan de ledenadministratie of bij Roelie Bertrams. Indien nodig ontvangt u een nieuwe ledenpas. 

Inleveren Puzzel:
De oplossing van de puzzel moet voortaan uit het blad van het boekje komen te staan, niet meer op een stukje papier. Alleen bij echtparen mag de tweede persoon de oplossing van de puzzel op een apart blad papier.

Overlast melden aan de gemeente?
Meldingen over zaken als zwerfafval, groenonderhoud, losliggende stoeptegels, een vernield speeltoestel of kapot straatmeubilair:
per e-mail: gemeente@eindhoven.nl;
telefonisch op 14040;
via de website www.eindhoven.nl
en via de BuitenBeterApp (voor smartphone).
Info: www.eindhoven.nl.

Huisvesting:
Activiteitencentrum “de Jagershoef” (VTA)
Lohengrinlaan 1
5625 EK  Eindhoven
Tel.: (040) 202 82 38