Over SamenBuren

Gewoon: elkaar helpen in onze buurt

We leven in een tijd van veranderingen en onzekerheid. Steeds meer mensen ervaren de gevolgen van de coronacrisis. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Zieken, mantelzorgers, nabestaanden en anderen die iets ingrijpends hebben meegemaakt ervaren soms het gemis van een netwerk in hun buurt.

Het is ontzettend belangrijk dat we elkaar in de buurt kunnen vinden en helpen. Dit kan eenzaamheid en andere problematiek voorkomen. Maar dit gaat echter niet vanzelf!

Wij vinden dat iederéén de kans moet krijgen om mee te doen en bij te dragen. Daarom werkt SamenBuren met een preventieve aanpak én betrekt de buurt. Hiermee bereiken we ook bewoners die anders buiten beeld blijven.

Professionele organisaties worden alléén op uitdrukkelijk verzoek van de buurtbewoners ingeschakeld.

We weten dat buurtbewoners graag iets voor elkaar betekenen. Het is alleen niet altijd makkelijk om erachter te komen wie iets nodig heeft en wie daarbij wil helpen. Daarom proberen vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Dat doen we bijvoorbeeld door met zoveel mogelijk buurtbewoners in gesprek te gaan en te zorgen voor contacten tussen mensen die elkaar nodig hebben.

We komen veel mensen tegen die iets willen organiseren voor de buurt. Waar mogelijk proberen we hen te helpen om hun ideeën tot werkelijkheid te laten komen.

Contact met SamenBuren

Wil je iets vragen over SamenBuren? Maak je je zorgen? Heb je iets te bieden aan de buurt of kun je wat hulp gebruiken?

Neem dan contact met ons op!

Maak gebruik van het contactformulier of stuur een e-mail naar: projectleider@samenburen.nl.

Bekijk ook eens de oproepjes op het prikbord. Je kunt natuurlijk ook zelf een oproep plaatsen.

 

Ondersteuning studenten

Ter ondersteuning voor SamenBuren hebben we vanuit Fontys Hogescholen en Summa College Zorg en Welzijn Stagiaires toegewezen gekregen.

Fontys Hogeschool

4 studenten van de studie Toegepaste Gerontologie Fontys Hogeschool zijn gestart met een project om de fysieke leefomgeving in de wijk te onderzoeken en weliswaar te verbeteren. In dit kader wilden zij aansluiten bij dit project om met bewoners in gesprek te gaan en onder andere mogelijkheden te vinden om eenzaamheid te bestrijden. Zij richten zich vooral op de 65+ers uit Jagershoef.

Summa College Zorg en Welzijn

Studenten van het Summa College hebben als stageopdracht SamenBuren te ondersteunen in diverse rollen en taken, waarbij behoeftes en wensen van bewoners centraal staan.  De stagiaires zullen wekelijks actief zijn in Jagershoef in de periode van september 2020 tot en met eind juni 2021.

Door samen te werken met de juiste partners

maken we gebruik van elkaars talenten.

SamenBuren wordt ondersteund door

gemeente Eindhoven en Buurt in Bloei.

Johan Miedema

Johan Miedema

Projectleider SamenBuren

06 – 51 70 39 18

José Graafsma

Gebiedscoördinator Gemeente Eindhoven
Edwin Wijngaards

Edwin Wijngaards

Verbinder Buurt in Bloei

06 – 46 85 94 57