Stichting Sociaal Solidair

Stichting Sociaal Solidair

Stichting Sociaal Solidair is een vrijwilligersorganisatie die hulp voor minima organiseert. SamenBuren, Stichting Wijkbelang Jagershoef  en Stichting Sociaal Solidair werken op een leuke en prettige manier met elkaar samen, waarbij we samen kinderactiviteiten en meer organiseren. Samen hebben wij bijna alles in huis!

Als Stichting Sociaal Solidair bereiken wij door onze laagdrempeligheid de mensen die hulp nodig hebben.
Stichting Sociaal Solidair is opgericht op 30 oktober 2013 door een groep enthousiaste vrijwilligers met als initiatiefnemer Conny Oosterhout-Smits.

Ons doel is de minima te ondersteunen op velerlei gebied en juist op die plaatsen waar het moeilijk is.
Dit trachten we te doen middels noodpakketten als er echt niets meer is, kleding of huisraad wanneer er opnieuw begonnen moet worden.

Een beetje zorg en aandacht voor elkaar in een prettige sfeer is ons streven.

Ons Motto Met en Voor Elkaar wordt breed uitgedragen.
Door activiteiten zien wij dat mensen elkaar herkennen en leren kennen.
Soms is er een klik, soms is er match in dezelfde wijk en vaak zien wij vriendschappen ontstaan.

Iedere (hulp) vraag zien wij als vraag.

ContactpersoonConny Smits