Humanitas

Praktische hulp, tips of vriendschappelijk contact nodig? Humanitas is er voor je!

  • Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
  • We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden
  • We helpen jou je leven een positieve draai te geven
  • We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid
  • We denken vanuit jouw behoefte
  • We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal of leeftijd
  • We bieden je aandacht, veiligheid en vertrouwen.

Humanitas

GESPREKKEN VAN MENS TOT MENS
Heb je behoefte aan iemand met wie je kunt praten en die jou thuis opzoekt? Zou je graag steun hebben bij het verwerken van een gebeurtenis of bij het zoeken naar een leuke activiteit of nieuwe contacten? Denk dan eens aan Gesprekken van Mens tot Mens van Humanitas.

Een vrijwilliger kan enkele maanden tot maximaal één jaar bij je langskomen, afhankelijk van de behoefte.

BELGEZEL
Ten tijde van Corona is er een telefonisch maatjescontact ontstaan: Belgezel.
Belgezel biedt telefonisch een steuntje in de rug en geeft je de mogelijkheid om wekelijks een ondersteunend en vriendschappelijk gesprek te voeren met een vaste vrijwilliger om verdere eenzaamheid te voorkomen en sociale isolatie te doorbreken.