SamenBuren

Dit jaar is SamenBuren begonnen! Het is bedacht door Stichting Wijkbelang Jagershoef. Johan Miedema van SWJ is de projectleider. Hij krijgt hulp van Edwin Wijngaards van WIJeindhoven en van José Graafsma, de gebiedscoördinator van de gemeente Eindhoven. Samen zijn zij het projectteam.

SamenBuren heeft als doel om bewoners te helpen meer met elkaar in contact te komen. Het is goed als de buurtbewoners meer naar elkaar omkijken. Door corona hebben we bijvoorbeeld in het hele land gezien dat er overal eenzaamheid bestaat. En ook dat mensen die niet eenzaam zijn, gelukkiger worden van sociale contacten. SamenBuren heeft daarom een intentieverklaring ondertekend met Humanitas, om samen te werken aan het project Eén Tegen Eenzaamheid.

Door corona was de start voor SamenBuren best lastig, maar toch is het gelukt! Op deze website, maar ook via huis-aan-huisberichten houden we u op de hoogte.

En ook in Prinsejagt gaan ze vanaf 1 december al gezellig “Samen-Buren”.