Jagershoef heel schoon en veilig

Afgelopen jaar hebben gemeente en politie extra aandacht besteed aan de winkelstrip aan de Elckerlyclaan. Er is gekeken naar de veiligheid en hoe schoon de omgeving is. Hier zijn ook de ondernemers bij betrokken. De beplanting rondom de parkeerplaats aan de Rosseelstraat is veranderd: de hoge struiken zijn weggehaald zodat er nu meer zicht is op wat er gebeurt.

Bij de ondergrondse containers staan vaak vuilniszakken en in het parkje ligt zwerfvuil. De gemeente werkt aan oplossingen, onder anderen samen met CURE.