Directe zorg

Links naar Directe zorg sites

Heb je nog andere nuttige tips?
Geef ze door via projectleider@jagershoef.nl!

Corona maatregelen

Informatie over de laatste Corona maatregelen

Moet ik naar de dokter

Informatie over uw gezondheid en of doktersbezoek gewenst is

Kindertelefoon

Spreken met de kindertelefoon

Corona dashboard

Informatie via het Corona dashboard

Huisartsenpost

Informatie over de huisartsenpost

Coronatest aanvragen

Informatie over het aanvragen van een Corona test

Zelfmoordpreventie

Hulpvraag over zelfdoding