Adopteer een Straat

Adopteer een Straat

Adopteer een Straat is een motiverend en laagdrempelig vrijwilligersprogramma zonder overhead of vergaderingen. Iedereen die een mooie woonomgeving een warm hart toedraagt kan meedoen. Bijvoorbeeld door af en toe zwerfafval op te ruimen of het adopteren van een stukje groen (zoals een boomspiegel of geveltuintje).

Deelnemers – alleen of in een groep – kunnen zo een stukje van hun woonomgeving ‘adopteren’ en dat zelf onderhouden. De gemeente blijft overigens wel het overige (geplande) onderhoud doen. Dus: de Adopteer een Straat-bijdrage is extra, om de woonomgeving nóg mooier en prettiger te maken.

De gemeente faciliteert met:

 • beschikbaar stellen van grijpers, handschoenen, afvalzakken,
  veiligheidshesjes en stickers voor de grijs- en groenbak
 • informatievoorziening en waar nodig contacten met de gemeente
 • motiverende acties zoals het beschikbaar stellen van bloembollen of plantjes
 • ondersteuning van biodiversiteit
 • positieve bijdrage aan de leefbaarheid in uw buurt, en in het algemeen, aan een positieve mindset in de samenleving
 • het bouwen van een community van enthousiaste mensen, o.a. op Facebook.

Welke waardering krijg ik van de gemeente voor mijn werk en inzet?

De gemeente waardeert het zeer als vrijwilligers zich inzetten om de stad mooi, schoon en groen te houden. Deelnemers aan Adopteer een Straat kunnen zich ook aanmelden bij Eindhoven Waardeert. Dit is het officiële programma van de Gemeente Eindhoven om vrijwilligers te waarderen.

De vrijwilligers krijgen een kortingspas die recht geeft op verschillende kortingen zoals een passe-partout voor zwemmen en schaatsen, en regelmatig tijdelijke kortingen.

Meldingen naar de Gemeente

Behalve dat u zelf aan de slag gaat, kunt u uw opmerkingen over de openbare ruimte melden bij de gemeente.  Dat kan op 3 manieren:

 • Melden via de BuitenBeter-app (als u een smartphone heeft)
 • Melden via het digitaal loket van de gemeente (www.eindhoven.nl/buitenbeter)
 • Bel het klantcontactcentrum via telefoon:14040
Adopteer een straat

Meer informatie

De Adopteer een Straat-ambassadeur Kees Lepoeter wil de mogelijkheden ook graag aan u toelichten op bijvoorbeeld een buurtbijeenkomst.

Adopteer een Straat zal de inventarisatie kortsluiten met groen-uitvoerders van de Gemeente Eindhoven, die dan met u contact zullen opnemen.

De bedoeling is dat de groen-uitvoerder de planten in het voorjaar levert, zodat ze de kans hebben goed aan te slaan vóór de zomervakantie. In droge periodes verzoeken we u de planten goed water te geven.

De bordjes kunt u bij Kees Lepoeter ophalen (Marseillelaan 96, 5627 GM Eindhoven, tel. 06-55321834). Als dat lastig is, wil hij ze een keer komen brengen. Bordjes zijn ook los te verkrijgen.

Wilt u meedoen?

Stuur dan een mailtje met uw naam, adres en telefoonnummer. Geef daarbij een beschrijving van waar de planten komen, bijvoorbeeld in een bloembak, een geveltuin of in een boomspiegel, plus een indicatie van de grootte van de plek.

Als u wilt, kunt u bij het door u geadopteerde gebied ook een bordje plaatsen waarin u kenbaar maakt dat u (met anderen) deze taak op zich heeft genomen.